Munkavédelmi Előadó Tanfolyam

Képzés azonosító száma: Képzés azonosító: 10224002
Idő: 300 óra
Online jelentkezés
Államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló képzés Munkavédelmi Előadó Tanfolyam
GYAKORLAT - TAPASZTALAT - MEGBÍZHATÓSÁG

Válasszon minket, ha megbízható és korrekt tudásra vágyik!

 • Munkavédelmi előadó tanfolyamunkon megszerezhető szakképesítés: Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi előadó KEOR szerinti besorolása: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzés azonosító száma: 10224002
 • Munkavédelmi előadó képzés iskolai előképzettsége: Középiskolai Érettségi (Szakmai előképzettség nem szükséges! Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek!)
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési ideje: 300 óra
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős szakmai képzés)
 • Munkavédelmi előadó képzés tanfolyami díja: 190.000 Ft 
 • Munkavédelmi előadó képzés képesítő vizsga díja:  feltöltés alatt
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés (havi 1-2 alkalommal)
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam oktatási napjai: Egyéni munkarendben, elsősorban hétvégén. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát fenntartjuk!)
 • Munkavédelmi előadó képzés szerkezete: Elmélet 70%, Gyakorlat 30%
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Szeged, Pécs, Kecskemét
 
Munkavédelmi előadó képzés célja:
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása, korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkeznek a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegítik a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálását. Támogatják a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
 
 
Munkavédelmi előadó képzési programjának a célcsoportja:
Akik megfelelnek a Munkavédelmi előadó programba való bekapcsolódás feltételeinek, és a Munkavédelmi előadó szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni. Érettségi végzettséggel rendelkezők, akik érdeklődnek ezen szakma iránt.
 
 
Munkavédelmi előadó képzés során ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység leírása:
A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz. Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.  

 
Munkavédelmi előadó képzés szakmai tartalma:
A belső tananyagegységek tartalmazzák azok feldolgozásához szükséges kontaktórákat, gyakorlati demonstrációt, projektfeladatokat, egyéb ismeretfeldolgozási tevékenységeket, kompetencia kialakító műveleteket.
Elmélet:
 • Munkavédelmi jogszabályok
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésének, létesítésének, kialakításának szabályai.
 • A munkaegészségügyi szaktevékenységekre vonatkozó szabályok
 • A munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szakemberek foglalkoztatására vonatkozó követelmények, a szakemberek legfontosabb feladatai.
 • Munkáltatói kötelezettségek
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.
 • Az egyéni védőeszközök
 • A kockázatkezelés és a kockázatkommunikáció alapelvei
 • A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei
 • A munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelezettségei

Gyakorlat

Értelmezi és alkalmazza a munkavédelemre vonatkozó szabályokat. Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésében, létesítésében, kialakításában. Közreműködik azoknak a feladatoknak az ellátásában, amelyek munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősülnek. Közreműködik a nem szaktevékenység jellegű munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában. Azonosítja a munkáltatónál a veszélyeket; értékeli a kockázatokat; megelőző intézkedéseket javasol; elkészíti a kockázatértékelési dokumentumot. Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésében. Elkészíti az egyéni védőeszköz juttatási rendjét. Részt vesz a mentési terv elkészítésében. Összeállítja a munkavédelmi oktatási tematikát. Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását. Ellenőrzi a munkahelyek munkavédelmi előírásainak betartását. Ellenőrzi a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, technológiai folyamatok rendeltetésszerű alkalmazását. Kivizsgálja a munkabaleseteket. Részt vesz a fokozott expozíció kivizsgálásában. Kiállítja a munkavédelmi dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában. Együttműködik és kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Elvégzi a veszélyes létesítményre, munkahelyre, munkaeszközökre, technológiára előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot. Meghatározza a veszélyforrások elleni hatásos védelmet. Elvégzi a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívüli ellenőrzését. Együttműködik és kapcsolatot tart tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel. Elősegíti a munkáltató biztonság és egészségmegőrzés iránti elkötelezettségének növelését. Hozzájárul a biztonságtudatos, az egészség megőrzését elősegítő munkavállalói magatartás kialakításához. Kialakítja a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát. A szakirányú szakképesítés birtokában elvégzi a veszélyes munkaeszközökre előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot. Elvégzi a jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat.

 
Munkavédelmi előadó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
A demencia gondozó szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
 
Munkavédelmi előadó képzésünkön végzettek továbbtanulási lehetőségei:
Részletekért érdeklődjön központi irodánkban! 
 
A TANFOLYAM DÍJA:  190.000 Ft
 
További, bővebb információk a Munkavédelmi előadó tanfolyamról:
A Munkavédelmi előadó képzés programkövetelménye >>>
 
 
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam a következő városokban indul.

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Pénzügyi, gazdasági szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Adótanácsadó tanfolyam Képzés azonosító: 04115006 310 óra 2021. november 12.
Okleveles adószakértő tanfolyam Képzés azonosító: 04116007 270 óra 2021. november 12.
Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam Képzés azonosító: 04115002 510 óra 2021. szeptember 24.
Vámügyintéző tanfolyam Képzés azonosító: 04115001 420 óra 2021. október 29.
Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam Képzés azonosító: 04124001 30 óra 2021. november
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző Képzés azonosító: 04175001 240 óra 2021. október 29.
Pedagógiai szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam Képzés azonosító: 01194001 900 óra 2021. szeptember 25.
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) Képzés azonosító: 01194002 900 óra 2021. szeptember 25.
Egészségügyi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam Képzés azonosító: 09144002 300 óra 2021. december 10.
Demencia Gondozó Tanfolyam Képzés azonosító: 09214001 600 óra 2021. október 29.
Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam Képzés azonosító: 10213002 600 óra 2021. október 29.
Egészségügyi gázmester tanfolyam Képzés azonosító: 09884001 600 óra 2021. november 26.
Kereskedelmi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Élelmiszer-eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163011 80 óra 2021. október 22.
Műszaki eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163008 80 óra 2021. október 22.
Ruházati eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163007 80 óra 2021. október 22.
Drogerista tanfolyam Képzés azonosító: 04163016 160 óra 2021. október 22.
Üzletvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04165006 140 óra 2021. december 10.
Raktárvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04164015 160 óra 2021. október 22.
Falusi vendéglátó Képzés azonosító: 10133006 800 óra 2021. november 5.
Ügyviteli, kulturális és sport szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam Képzés azonosító: 04153001 120 óra 2021. október 1.
Közművelődési munkatárs tanfolyam Képzés azonosító: 04134001 900 óra 2021. november 26.
Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam Képzés azonosító: 03145001 250 óra 2021. november 26.
Sportszervező munkatárs Képzés azonosító: 10144001 130 óra 2021. december 10.
Fitness instruktor tanfolyam Képzés azonosító: 10144002 200 óra 2021. december 10.
Foglalkozás-egészségügyi és balesetvédelmi képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam Képzés azonosító: 10224002 300 óra 2021. december 3.
Tűzvédelmi előadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324017 250 óra 2021. december 3.
Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324018 180 óra 2021. december 3.
Mezőgazdasági és erdészeti képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fakitermelő tanfolyam Képzés azonosító: 08213002 320 óra 2021. december 10.
Gallyazó-daraboló tanfolyam Képzés azonosító: 08212001 140 óra 2021. december 10.
Lóápoló és gondozó tanfolyam Képzés azonosító: 08113002 640 óra 2021. december 10.
Méhész tanfolyam Képzés azonosító: 08113004 240 óra 2021. december 10.
Építőipari és műszaki szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó tanfolyam Képzés azonosító: 07153009 500 óra 2021. december 10.
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő tanfolyam Képzés azonosító: 07323008 240 óra 2021. december 10.
Háztartási szolgáltatások Képzési szám Idő Indulás dátuma
Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam Képzés azonosító: 10113003 800 óra 2021. október 29.
Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra
Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
Beruházási menedzsment tréning - Új 10 óra
Digitális vállalkozói ismeretek - Új 20 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK