Munkavédelmi Előadó Tanfolyam - Új

Képzés azonosító: 10224002
Idő: 300 óra

Államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló képzés

Érdeklődök
Államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló képzés Munkavédelmi Előadó Tanfolyam
GYAKORLAT - TAPASZTALAT - MEGBÍZHATÓSÁG

Válasszon minket, ha megbízható és korrekt tudásra vágyik!

 • Munkavédelmi előadó tanfolyamunkon megszerezhető szakképesítés: Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi előadó KEOR szerinti besorolása: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzés azonosító száma: 10224002
 • Munkavédelmi előadó képzés iskolai előképzettsége: Középiskolai Érettségi (Szakmai előképzettség nem szükséges! Egészségügyi alkalmassági követelmények szükséges!)
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési ideje: 300 óra
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős szakmai képzés)
 • Munkavédelmi előadó képzés tanfolyami díja:  feltöltés alatt 
 • Munkavédelmi előadó képzés képesítő vizsga díja:  feltöltés alatt
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés (havi 1-2 alkalommal)
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam oktatási napjai: Egyéni munkarendben, elsősorban hétvégén. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát fenntartjuk!)
 • Munkavédelmi előadó képzés szerkezete: Elmélet 70%, Gyakorlat 30%
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Szeged, Pécs, Kecskemét
 
Munkavédelmi előadó képzés célja:
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása, korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazhatók kompetenciákkal rendelkeznek a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegítik a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatják a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
 
 
Munkavédelmi előadó képzési programjának a célcsoportja:
Akik megfelelnek a Munkavédelmi előadó programba való bekapcsolódás feltételeinek, és a Munkavédelmi előadó szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni. Érettségi végzettséggel rendelkezők, akik érdeklődnek ezen szakma iránt.
 
 
Munkavédelmi előadó képzés során ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység leírása:
A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz. Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.  

 
Munkavédelmi előadó képzés szakmai tartalma:
A belső tananyagegységek tartalmazzák azok feldolgozásához szükséges kontaktórákat, gyakorlati demonstrációt, projektfeladatokat, egyéb ismeretfeldolgozási tevékenységeket, kompetencia kialakító műveleteket.
Elmélet:
 • Munkavédelmi jogszabályok
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésének, létesítésének, kialakításának szabályai.
 • A munkaegészségügyi szaktevékenységekre vonatkozó szabályok
 • A munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szakemberek foglalkoztatására vonatkozó követelmények, a szakemberek legfontosabb feladatai.
 • Munkáltatói kötelezettségek
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.
 • Az egyéni védőeszközök
 • A kockázatkezelés és a kockázatkommunikáció alapelvei
 • A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei
 • A munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelezettségei

Gyakorlat

Értelmezi és alkalmazza a munkavédelemre vonatkozó szabályokat. Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésében, létesítésében, kialakításában. Közreműködik azoknak a feladatoknak az ellátásában, amelyek munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősülnek. Közreműködik a nem szaktevékenység jellegű munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában. Azonosítja a munkáltatónál a veszélyeket; értékeli a kockázatokat; megelőző intézkedéseket javasol; elkészíti a kockázatértékelési dokumentumot. Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésében. Elkészíti az egyéni védőeszköz juttatási rendjét. Részt vesz a mentési terv elkészítésében. Összeállítja a munkavédelmi oktatási tematikát. Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását. Ellenőrzi a munkahelyek munkavédelmi előírásainak betartását. Ellenőrzi a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, technológiai folyamatok rendeltetésszerű alkalmazását. Kivizsgálja a munkabaleseteket. Részt vesz a fokozott expozíció kivizsgálásában. Kiállítja a munkavédelmi dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában Együttműködik és kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Elvégzi a veszélyes létesítményre, munkahelyre, munkaeszközökre, technológiára előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot Meghatározza a veszélyforrások elleni hatásos védelmet. Elvégzi a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívüli ellenőrzését. Együttműködik és kapcsolatot tart tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel. Elősegíti a munkáltató biztonság és egészségmegőrzés iránti elkötelezettségének növelését. Hozzájárul a biztonságtudatos, az egészség megőrzését elősegítő munkavállalói magatartás kialakításához. Kialakítja a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát. A szakirányú szakképesítés birtokában elvégzi a veszélyes munkaeszközökre előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot. Elvégzi a jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat.

 
Munkavédelmi előadó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
A demencia gondozó szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
 
Munkavédelmi előadó képzésünkön végzettek továbbtanulási lehetőségei:
Részletekért érdeklődjön központi irodánkban! 
 
A TANFOLYAM DÍJA:  (Feltöltés alatt)
 
További, bővebb információk a Munkavédelmi előadó tanfolyamról:
A Munkavédelmi előadó képzés programkövetelménye >>>
 
 
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam a következő városokban indul.

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Új Típusú Szakmai Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09144002 300 óra
Demencia Gondozó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09214001 600 óra
Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10213002 300 óra
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10224002 300 óra
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam - Új Képzés azonosító: 01194001 900 óra
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - Új Képzés azonosító: 01194002 900 óra
Sportszervező munkatárs - Új Képzés azonosító: 10144001 130 óra
Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam - Új Képzés azonosító: 03145001 250 óra
Adótanácsadó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115006 310 óra
Okleveles adószakértő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04116007 270 óra
Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115002 510 óra
Vámügyintéző tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115001 420 óra
Közművelődési munkatárs tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04134001 900 óra
Élelmiszer eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163011 80 óra
Műszaki eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163008 80 óra
Raktárvezető tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04164015 160 óra
Üzletvezető tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04165006 140 óra
Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04124001 30 óra
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04153001 100 óra
Egészségügyi OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 600 óra December
Gyógymasszőr Tanfolyam OKJ 5472604 1120 óra Október, November, December
Gyógyszertári Asszisztens Tanfolyam OKJ 5472003 1080 óra Október, November, December
Gépészeti OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Szeptember, Október, November, December
Építő és Anyagmozgató Gép Kezelője Tanfolyam OKJ 3258202 60-90 óra Október, November, December
Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Október, November, December
Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Október, November, December
Informatikai OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Informatikai Rendszerüzemeltető Tanfolyam OKJ 5448106 960 óra November, December
Közgazdasági OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra Október, December
Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 34 óra December
Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra Október, November, December
Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra Október, November, December
Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra Október, November, December
Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra Október, December
Vám-, Jövedéki- és Termékdíj Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434403 távoktatás 900 óra* December
Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra Október, November, December
Ügyviteli OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 320 óra Október, November, December
Egyéb szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Közösségfejlesztő képzés (E-000545/2014/B001) - 120 óra Március, Szeptember
Kiskerti Növénytermesztő Tanfolyam (E-000545/2014/B002) 160 óra Április
Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra Február, Április, Szeptember, December
Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra Február, Április, Szeptember, December
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK