Munkavédelmi Előadó Tanfolyam - Új

Képzés azonosító: 10224002
Idő: 300 óra
Érdeklődök
Államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló képzés Munkavédelmi Előadó Tanfolyam
GYAKORLAT - TAPASZTALAT - MEGBÍZHATÓSÁG

Válasszon minket, ha megbízható és korrekt tudásra vágyik!

 • Munkavédelmi előadó tanfolyamunkon megszerezhető szakképesítés: Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi előadó KEOR szerinti besorolása: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzés azonosító száma: 10224002
 • Munkavédelmi előadó képzés iskolai előképzettsége: Középiskolai Érettségi (Szakmai előképzettség nem szükséges! Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek!)
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési ideje: 300 óra
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős szakmai képzés)
 • Munkavédelmi előadó képzés tanfolyami díja:  feltöltés alatt 
 • Munkavédelmi előadó képzés képesítő vizsga díja:  feltöltés alatt
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés (havi 1-2 alkalommal)
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam oktatási napjai: Egyéni munkarendben, elsősorban hétvégén. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát fenntartjuk!)
 • Munkavédelmi előadó képzés szerkezete: Elmélet 70%, Gyakorlat 30%
 • Munkavédelmi előadó tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Szeged, Pécs, Kecskemét
 
Munkavédelmi előadó képzés célja:
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása, korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkeznek a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegítik a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálását. Támogatják a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.
 
 
Munkavédelmi előadó képzési programjának a célcsoportja:
Akik megfelelnek a Munkavédelmi előadó programba való bekapcsolódás feltételeinek, és a Munkavédelmi előadó szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni. Érettségi végzettséggel rendelkezők, akik érdeklődnek ezen szakma iránt.
 
 
Munkavédelmi előadó képzés során ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység leírása:
A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz. Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.  

 
Munkavédelmi előadó képzés szakmai tartalma:
A belső tananyagegységek tartalmazzák azok feldolgozásához szükséges kontaktórákat, gyakorlati demonstrációt, projektfeladatokat, egyéb ismeretfeldolgozási tevékenységeket, kompetencia kialakító műveleteket.
Elmélet:
 • Munkavédelmi jogszabályok
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésének, létesítésének, kialakításának szabályai.
 • A munkaegészségügyi szaktevékenységekre vonatkozó szabályok
 • A munkavédelmi (munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi) szakemberek foglalkoztatására vonatkozó követelmények, a szakemberek legfontosabb feladatai.
 • Munkáltatói kötelezettségek
 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.
 • Az egyéni védőeszközök
 • A kockázatkezelés és a kockázatkommunikáció alapelvei
 • A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelezettségei
 • A munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelezettségei

Gyakorlat

Értelmezi és alkalmazza a munkavédelemre vonatkozó szabályokat. Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésében, létesítésében, kialakításában. Közreműködik azoknak a feladatoknak az ellátásában, amelyek munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősülnek. Közreműködik a nem szaktevékenység jellegű munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában. Azonosítja a munkáltatónál a veszélyeket; értékeli a kockázatokat; megelőző intézkedéseket javasol; elkészíti a kockázatértékelési dokumentumot. Részt vesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények megteremtésében. Elkészíti az egyéni védőeszköz juttatási rendjét. Részt vesz a mentési terv elkészítésében. Összeállítja a munkavédelmi oktatási tematikát. Megtartja a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatását. Ellenőrzi a munkahelyek munkavédelmi előírásainak betartását. Ellenőrzi a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, technológiai folyamatok rendeltetésszerű alkalmazását. Kivizsgálja a munkabaleseteket. Részt vesz a fokozott expozíció kivizsgálásában. Kiállítja a munkavédelmi dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában. Együttműködik és kapcsolatot tart a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Elvégzi a veszélyes létesítményre, munkahelyre, munkaeszközökre, technológiára előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot. Meghatározza a veszélyforrások elleni hatásos védelmet. Elvégzi a munkahely, egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívüli ellenőrzését. Együttműködik és kapcsolatot tart tűzvédelmi és környezetvédelmi szakemberekkel. Elősegíti a munkáltató biztonság és egészségmegőrzés iránti elkötelezettségének növelését. Hozzájárul a biztonságtudatos, az egészség megőrzését elősegítő munkavállalói magatartás kialakításához. Kialakítja a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmát. A szakirányú szakképesítés birtokában elvégzi a veszélyes munkaeszközökre előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatot. Elvégzi a jogszabályok által munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat.

 
Munkavédelmi előadó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
A demencia gondozó szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
 
Munkavédelmi előadó képzésünkön végzettek továbbtanulási lehetőségei:
Részletekért érdeklődjön központi irodánkban! 
 
A TANFOLYAM DÍJA:  (Feltöltés alatt)
 
További, bővebb információk a Munkavédelmi előadó tanfolyamról:
A Munkavédelmi előadó képzés programkövetelménye >>>
 
 
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam a következő városokban indul.

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Új Típusú Szakmai Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Élelmiszer-eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163011 80 óra
Műszaki eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163008 80 óra
Ruházati eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163007 80 óra
Drogerista tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163016 160 óra
Üzletvezető tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04165006 140 óra
Raktárvezető tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04164015 160 óra
Falusi vendéglátó - Új Képzés azonosító: 10133006 800 óra
Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09144002 300 óra 2021. október
Demencia Gondozó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09214001 600 óra 2021. október
Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10213002 600 óra 2021. október
Egészségügyi gázmester tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09884001 600 óra 2021. november
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04153001 120 óra 2021. szeptember
Adótanácsadó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115006 310 óra 2021. szeptember
Okleveles adószakértő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04116007 270 óra 2022. január
Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam Képzés azonosító: 04115002 510 óra 2021. június 26.
Vámügyintéző tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115001 420 óra 2021. november
Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04124001 30 óra 2021. október
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam Képzés azonosító: 01194001 900 óra Tervezett kezdés: 2021.06.25
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) Képzés azonosító: 01194002 900 óra Tervezett kezdés: 2021.06.25.
Közművelődési munkatárs tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04134001 900 óra
Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam - Új Képzés azonosító: 03145001 250 óra
Sportszervező munkatárs - Új Képzés azonosító: 10144001 130 óra
Fitness instruktor tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10144002 200 óra
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 07153009 500 óra
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 07323008 240 óra
Fakitermelő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 08213002 320 óra
Gallyazó-daraboló tanfolyam - Új Képzés azonosító: 08212001 140 óra
Lóápoló és gondozó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 08113002 640 óra
Méhész tanfolyam - Új Képzés azonosító: 08113004 240 óra
Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10113003 800 óra
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10224002 300 óra
Tűzvédelmi előadó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10324017 250 óra
Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10324018 180 óra
Egészségügyi OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Gépészeti OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Informatikai OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Közgazdasági OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Ügyviteli OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Egyéb szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Közösségfejlesztő képzés (E-000545/2014/B001) - 120 óra
Kiskerti Növénytermesztő Tanfolyam (E-000545/2014/B002) 160 óra
Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra
Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
Beruházási menedzsment tréning - Új 10 óra
Digitális vállalkozói ismeretek - Új 20 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK