Demencia Gondozó Tanfolyam - Új

Képzés azonosító: 09214001
Idő: 600 óra

Államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló képzés

Érdeklődök
Államilag engedélyezett, programkövetelmény alapján megvalósuló képzés Demencia Gondozó Tanfolyam
GYAKORLAT - TAPASZTALAT - MEGBÍZHATÓSÁG

Válasszon minket, ha megbízható és korrekt tudásra vágyik!

 • Demencia gondozó tanfolyamunkon megszerezhető szakképesítés: Demencia Gondozó
 • Demencia gondozó KEOR szerinti besorolása: 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása
 • Demencia gondozó tanfolyam képzési száma és ágazata: 09214001 és Szociális ágazat
 • Demencia gondozó képzés iskolai előképzettsége: Alapfokú iskolai végzettség,
 • Demencia gondozó képzés szakmai előképzettsége: Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés
  - Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
  - Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
  - Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
  - Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
  - Ápoló (5 0913 03 01)
  - Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
  - Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
  - Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09) 
 • Demencia gondozó tanfolyam képzési ideje: 600 óra
 • Demencia gondozó tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős szakmai képzés)
 • Demencia gondozó képzés tanfolyami díja:  feltöltés alatt 
 • Demencia gondozó képesítő vizsga díja:  feltöltés alatt
 • Demencia gondozó tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés (havi 1-2 alkalommal)
 • Demencia gondozó tanfolyam oktatási napjai: Egyéni munkarendben, elsősorban hétvégén. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát fenntartjuk!)
 • Demencia gondozó képzés szerkezete: Elmélet 40%, Gyakorlat 60%
 • Demencia gondozó tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Kecskemét
 
Demencia Gondozó képzés célja:
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak munkaterületükhöz illeszkedően önállóan illetve útmutatás alapján felelősségteljes munkát végezni, A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakember képzése, aki megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek szakszerűen ápolni és gondozni a demenciával élő, rászorult idős embereket otthoni vagy intézményi körülmények között.
 
 
Demencia Gondozó képzési programjának a célcsoportja:
Akik megfelelnek a Demencia Gondozó programba való bekapcsolódás feltételeinek, és a Demencia Gondozó szakképesítéssel betölthető munkakörben kívánnak elhelyezkedni. Alapfokú iskolai végzettséggel, megfelelő egészségügyi / szociális előképzettséggel rendelkezők, akik érdeklődnek ezen egészségügyi szakterület iránt.
 
 
Demencia Gondozó képzés során ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység leírása:
 

A Demencia Gondozó szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja.
 • A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel.
 • Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést.
 • Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében.
 • A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás.
 • Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait.
 • Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával.
 • Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhelyzetek során.
 • Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére.
 • Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét.
 • Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit.
 • Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával.
 • Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére.
 • Betartja az elsajátított etikai normákat.
 
Demencia Gondozó képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
 • Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása
 
Demencia Gondozó képzés szakmai tartalma:
Elmélet:
 • A demencia neurológiai, pszichiátriai alapjai és pszichopatológiája
 • A demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei
 • A demenciával élő személy speciális gondozásának ismeretei
 • Életvégi kérdések
 • Tevékenység-szervezés, foglalkoztatás
 • A demencia gondozás társadalmi kihívásai
 • A családok támogatása a gondozás során
 • A támogató környezet szerepe a személyközpontú gondozásban
 • A személyközpontú segítő kapcsolat pszichológiai alapjai
 • Személyközpontú gondozás a demenciával élők segítésében
 • Kihívások a gondozás mindennapi gyakorlatában
 • Team munka és interprofesszionális megközelítés a demenciával élő személyek gondozásában
 • Demenciával élő személyek jogai
 • Szakmai készségfejlesztés - Segítő kapcsolat kommunikációja
 • A demencia intézményi és gondozási adminisztrációja

Gyakorlat

 • Demenciával élő személy speciális ápolásának gyakorlata
 • Tevékenységszervezés és a demenciával élő személy egyéb támogatásának gyakorlata
 • Intézményi és gondozási adminisztráció gyakorlata
 • Számítástechnikai gyakorlat: Számítástechnika a demencia gondozás adminisztrációjában
 
Demencia Gondozó képzés után a képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
A demencia gondozó szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
 
Demencia Gondozó képzésünkön végzettek továbbtanulási lehetőségei:
Részletekért érdeklődjön központi irodánkban! 
A TANFOLYAM DÍJA:  (Feltöltés alatt)
 
További, bővebb információk a Demencia Gondozó tanfolyamról:
A Demencia Gondozó képzés programkövetelménye >>>
 
 
Demencia Gondozó Tanfolyam a következő városokban indul.

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Új Típusú Szakmai Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09144002 300 óra
Demencia Gondozó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 09214001 600 óra
Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10213002 300 óra
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam - Új Képzés azonosító: 10224002 300 óra
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam - Új Képzés azonosító: 01194001 900 óra
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - Új Képzés azonosító: 01194002 900 óra
Sportszervező munkatárs - Új Képzés azonosító: 10144001 130 óra
Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam - Új Képzés azonosító: 03145001 250 óra
Adótanácsadó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115006 310 óra
Okleveles adószakértő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04116007 270 óra
Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115002 510 óra
Vámügyintéző tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04115001 420 óra
Közművelődési munkatárs tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04134001 900 óra
Élelmiszer eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163011 80 óra
Műszaki eladó tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04163008 80 óra
Raktárvezető tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04164015 160 óra
Üzletvezető tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04165006 140 óra
Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04124001 30 óra
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam - Új Képzés azonosító: 04153001 100 óra
Egészségügyi OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 600 óra December
Gyógymasszőr Tanfolyam OKJ 5472604 1120 óra Október, November, December
Gyógyszertári Asszisztens Tanfolyam OKJ 5472003 1080 óra Október, November, December
Gépészeti OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Szeptember, Október, November, December
Építő és Anyagmozgató Gép Kezelője Tanfolyam OKJ 3258202 60-90 óra Október, November, December
Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Október, November, December
Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Október, November, December
Informatikai OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Informatikai Rendszerüzemeltető Tanfolyam OKJ 5448106 960 óra November, December
Közgazdasági OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra Október, December
Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 34 óra December
Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra Október, November, December
Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra Október, November, December
Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra Október, November, December
Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra Október, December
Vám-, Jövedéki- és Termékdíj Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434403 távoktatás 900 óra* December
Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra Október, November, December
Ügyviteli OKJ Képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 320 óra Október, November, December
Egyéb szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Közösségfejlesztő képzés (E-000545/2014/B001) - 120 óra Március, Szeptember
Kiskerti Növénytermesztő Tanfolyam (E-000545/2014/B002) 160 óra Április
Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra Február, Április, Szeptember, December
Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra Február, Április, Szeptember, December
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK