Tananyagfejlesztés a HyPro4ST projektben

Tananyagfejlesztés a HyPro4ST projektben

2023. október 30.
Tananyagfejlesztés a HyPro4ST projektben

Aki az utóbbi időben figyelemmel követte az oldalunkat, bizonyára találkozott már a HyPro4ST projekt nevével. Ez egy olyan, több ország projektpartnereinek együttműködésében zajló közös munkát jelent, amelynek célja egy új munkakör megteremtése, illetve az ahhoz szükséges képzési anyag kidolgozása.

 

Olvasási idő kb: 5 perc

Mi a HyPro4ST projekt célja?

 

2023-ban már egyértelmű, hogy turisztikai szolgáltatás nem létezhet anélkül, hogy a fenntarthatóság kiemelt szempont ne lenne az utazás, a turizmus céljára legyártott termékek, illetve felajánlott szolgáltatások tekintetében. Az ágazat olyan új kihívásokkal küzd, amelyekkel korábban nem találkozhattunk, és ezek az új kihívások új, kellőképpen felkészült szakembereket igényelnek.

Talán nem meglepő, hogy az egyetemi oktatás csak viszonylag lassan képes követni a társadalmi igények és a környezet változásait – de még ha követné is, akkor is több évet jelent a turisztikai szakemberek új generációinak képzése. Éppen ezért fogtunk össze olasz, görög, szlovén, horvát, portugál és magyar partnerekkel annak érdekében, hogy kidolgozzunk egy olyan tananyagot, amely a jövőben megteremtendő „Fenntartható és hibrid projektmenedzser” munkakör betöltésére alkalmas szakembereket képez.

Oktatással foglalkozó vállalkozásként a mi szerepünk természetesen főként a tananyag kidolgozásában jelent meg. Három alapvető tudásterületet különítettünk el:

  • Fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciák: olyan jó gyakorlatok és alapelvek megismertetése a hallgatókkal, amelyek a turizmushoz kapcsolódó termékek előállításához és a szolgáltatásokhoz fűződő fenntartható működés lehetőségeit tárják eléjük. Ide tartozik többek között az energia- és vízgazdálkodás, a vízmegtartás, a hulladékkezelés, az újrahasználat és az újrahasznosítás is.
  • Vállalkozási és kommunikációs kompetenciák: szociális képességek, problémamegoldás, a kreativitás és az együttműködési készség fejlesztése, a társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos ismeretek mind-mind elengedhetetlen tudást jelentenek a jövő turizmusával kapcsolatban.
  • Digitális kompetenciák: nem feledkezhetünk meg a munkaerőpiac és az adatfeldolgozás digitalizálódásáról sem. A jövő fenntartható és hibrid projektmenedzsereinek ezen a téren is magas szintű készségekkel kell rendelkezniük.

Munkánk során nem specializálódtunk a turizmus egyes szektoraira: az lebegett a szemünk előtt, hogy a célunk a projektmenedzsment és a fenntartható turizmus elveinek gyakorlatba ültetése függetlenül attól, hogy a turizmus melyik területéről van szó. A tananyagfejlesztés közben alkalmaztuk a Design Thinking módszertanát, a fenntarthatóság tekintetében pedig az ENSZ alapelveit hívtuk segítségül. Kidolgoztuk a tervezett munkakörhöz szükséges kompetenciákat, majd ezek alapján meghatároztuk a kurzus hat modulját:

  • Fenntarthatóság és a turisztikai szektor
  • Digitális képességek a fenntartható turisztikai szektorban
  • Fenntartható és hibrid projektmenedzsment a fenntartható turizmusban
  • Reziliencia a fenntartható és hibrid projektmenedzsmentben
  • Kreativitás és vállalkozói készségek a fenntartható turizmusban
  • Projektszemlélet a turisztikai vállalkozásokban

A modulok tartalmának alapos kidolgozása, illetve a megfelelő tanulási módszertan kidolgozása a projekt következő lépése. Minden modul esetében meghatározzuk a modul által lefedett tudásanyagot, a fejlesztett készségeket és képességeket, illetve az elvárt eredményt. A cél olyan fenntartható turisztikai szakemberek képzése, akik hasznos és a gyakorlatban is alkalmazható tudással rendelkeznek a fenntarthatóság, a digitális készségek, a kreativitás és a vállalkozói képességek terén a turizmusban. Emellett szeretnénk a turisztikai képzésben jelenleg is részt vevő szakemberek ismereteit bővíteni, aktuális tudásanyaggal gazdagítani.

Amennyiben bővebben is érdekel a képzés, kövesd a HyPro4St projekttel kapcsolatos cikkeket és posztokat Facebook, illetve LinkedIn oldalunkon!