Szociális gondozó és ápoló tanfolyam

A képzés OKJ azonosító száma: OKJ 3476201
Idő: 1300 óra
Online jelentkezés
 
 

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam (OKJ szám: 3476201)

Emeltszintű OKJ-s szakképesítés


 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Szociális gondozó és ápoló
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam engedélyszáma: E-000545/2014/A022
 • Szociális gondozó és ápoló képzés előfeltétele: 
  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Bemeneti kompetenciák: -
  • Szakmai előképzettség: -
  • Előírt gyakorlat: -
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szerint
  • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam OKJ száma: OKJ 34 762 01
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam képzési ideje:  1300 óra
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős OKJ képzés)
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam oktatási napjai: Egyéni munkarendben, elsősorban hétvégén. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát adott esetben fenntartjuk!)
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam képzési szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam képzési díja:  169 000 Ft
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyam vizsgadíja:  50 000 Ft
 • Szociális gondozó és ápoló tanfolyami képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Miskolc, Kaposvár
 
Szociális Gondozó és Ápoló tanfolyam
 
 
Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos
szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
 
 

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam elvégzését követően a gyógymasszőr szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információkat gyűjteni
 • a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani
 • elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
 • adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
 • a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni
 • feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni
 • gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
 • segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában
 • segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban
 • az alapvető szükségleteket felmérni
 • a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni
 • megbízás alapján kliense érdekeit képviselni
 • saját gondozási munkáját dokumentálni
 • részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában
 • az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit
  használni és a szükséges műszereket kezelni
 • a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket
  használni, karbantartani, tisztítani
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket
  használni
 • háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat
  használni, tisztítani
 
Szociális gondozó és ápoló képzés célja:
A képzési program célja korszerű elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak munkaterületükhöz illeszkedően önállóan illetve útmutatás alapján
felelősségteljes munkát végezni. A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Olyan szakember képzése, aki megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek önállóan ellátni az egészségileg vagy szociálisan rászorult embereket otthoni vagy intézményi körülmények között.


Szociális gondozó és ápoló képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a szakmaterület iránt érdeklődő személyek, akik megfelelnek az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.


Szociális gondozó és ápoló OKJ-s szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

FEOR 3513 - Szociális gondozó, szakgondozó:

 • Fogyatékosok gondozója
 • Nappali és intézményi gondozó

FEOR 5223 - Házi gondozó:  

 • Házi szociális gondozó
 
 
Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés főbb moduljai: 
 • 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok
 • 10570–16 A szükségletek felmérése
 • 10571–16 Sajátos gondozási feladatok
 • 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció
 • 11497–12 Foglalkoztatás I.
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 
Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés vizsgakövetelményei: 
 • 10569–16 Gondozási–ápolási alapfeladatok - Gyakorlati, írásbeli vizsga
 • 10570–16 A szükségletek felmérése - Gyakorlati vizsga
 • 10571–16 Sajátos gondozási feladatok Gyakorlati vizsga
 • 10572–16 Gondozási–ápolási adminisztráció Gyakorlati vizsga
 • 11497–12 Foglalkoztatás I. - Írásbeli vizsga
 • 11499–12 Foglalkoztatás II. - Írásbeli vizsga
 

További, bővebb információk a Szociális gondozó és ápoló tanfolyamról:
 
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam a következő városokban indul.

Szociális Gondozó és Ápoló Tanfolyam

RÉSZLETEK >>>

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam OKJ

Még lehet csatlakozni! 

 • Budapest: 2018.05.25.
 • Székesfehérvár: 2018.05.25.

Minden sikeres vizsgázó 35.000 Ft-s üdülési utalványt kap a Hotel Aphrodite 4 csillagos hotelbe!JELENTKEZZEN MOST ONLINE!!!
 

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Mérlegképes Könyvelő Tanfolyamok OKJ szám Idő
Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra
Közgazdasági OKJ Képzések OKJ szám Idő
Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra
Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra
Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra
Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra
Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra
Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 40 óra
Közbeszerzési Referens Tanfolyam OKJ 5234301 300 óra
Egészségügyi és Szociális OKJ Képzések OKJ szám Idő
Gyógymasszőr Tanfolyam OKJ 5472604 1120 óra
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam OKJ 3476201 1300 óra
Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 600 óra
Egészségügyi Kártevőirtó és Fertőtlenítő Tanfolyam OKJ 3285301 1100 óra
Pedagógiai OKJ Képzések OKJ szám Idő
Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414002 8 hónap
Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414001 900 óra
Ügyviteli OKJ Képzések OKJ szám Idő
Irodai Titkár Tanfolyam OKJ 5434603 800 óra
Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 480 óra
Gépészeti OKJ Képzések OKJ szám Idő
Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Építő és Anyagmozgató Gép Kezelője Tanfolyam OKJ 3258202 60-90 óra
Kereskedelmi OKJ Képzések OKJ szám Idő
Raktáros Tanfolyam OKJ 3134104 280 óra
Eladó Tanfolyam OKJ 3134101 800 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK