Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam

A képzés OKJ azonosító száma: OKJ 5414002
Idő: 8 hónap
Online jelentkezés
 
 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs tanfolyam (OKJ szám: 5414002)

Emeltszintű OKJ-s szakképesítés


A TANFOLYAM DÍJA 149 000 FT

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs és Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs tanfolyamok megújult formában már elérhetőek nálunk!


HA MINDKÉT TANFOLYAMRA JELENTKEZIK, AKKOR 15 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK A TANFOLYAM DÍJÁBÓL!

Ajándék önismereti tréning!

 

 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam engedélyszáma: E-000545/2014/A003 
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés előfeltételei:
  • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés iskolai előképzettsége: Középiskolai érettségi bizonyítvány
  • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés bemeneti kompetenciái: –
  • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés szakmai előképzettsége: –
  • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés előírt gyakorlata: –
  • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés egészségügyi alkalmassági követelményei: nem szükséges
  • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés pályaalkalmassági követelményei: nem szükséges
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam képzési ideje: 900 óra
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés szerkezete: Elmélet 60% (540 óra), Gyakorlat 40% (360 óra)
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam képzési díja: 149 000 Ft
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam vizsgadíja: 54 000 Ft
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam képzési formája: csoportos képzés
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés ütemezése: hétvégi képzés
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam oktatási napjai: péntek 15-18.00 óra, szombat 8-14.00 óra (A megadott oktatási napok változtatásának jogát adott esetben fenntartjuk!)
 • Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Miskolc, Kaposvár

Pedagógiai és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam 

Előzetes tudásszint felmérés a Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés megkezdése előtt:

A képzés megkezdése előtt a résztvevő kérheti, hogy a képző intézmény mérje fel, hogy milyen tudással rendelkezik. Tapasztalataink alapján a már gyermeknevelési és munkatapasztalattal rendelkezők eredményesen vesznek részt az előzetes tudás beszámításában.
Mód van az előzetesen megszerzett tudás beszámítására is. Bizonyos esetekben a résztvevő dokumentummal igazolhatja az előzetesen megszerzett tudását, ilyenkor nincs mérés. Például amennyiben az OKJ-s szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben (SZVK) az szerepel, hogy a résztvevő munkahelyi gyakorlat igazolása alapján kaphat felmentést, akkor ilyenkor nincs mérés, nem beszélhetünk előzetes tudásmérésről.
Képzési programunkat úgy állítottuk össze, hogy az egyes követelmény modulokat kisebb tananyagegységekre bontottuk. Erről a jelentkezés után részletes tájékoztatót küldünk, és ezzel segítjük a felkészülést az előzetesen megszerzett tudás beszámítására. A tanfolyam megkezdése előtt felmérjük az Önök ismereteit és ennek alapján felmentést kaphatnak egy-egy tananyagegység tanulása alól. A modulzáró vizsgákat ennek ellenére mindenkinek kötelező letennie!


Pedagógiai és családsegítő munkatárs képzés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális problémák felismerésére
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmód alkalmazására
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • rendezvények, programok szervezésére
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • pontos, következetes munkára

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzés célja:

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.


A Pedagógiai és családsegítő munkatárs OKJ tanfolyam elvégzése után legjellemzőbben betölthető munkakörök:
FEOR szám: 3410 - Oktatási asszisztens:  Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában


Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam főbb moduljai: 
 • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11676-16 Családpedagógiai alapismeretek
 • 11687-16 Program és szabadidő szervezés
 • 11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam modulzáró vizsga követelményei:

 • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok - Írásbeli vizsga
 • 11676-16 Családpedagógiai alapismeretek - Írásbeli vizsga
 • 11687-16 Program és szabadidő szervezés - Írásbeli vizsga
 • 11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra - Írásbeli vizsga
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés - Írásbeli vizsga
 • 11498-12 Foglalkoztatás I - Írásbeli vizsga
 • 11499-12 Foglalkoztatás II. - Írásbeli vizsga
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság - Írásbeli vizsga

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása minimum 51%–ra értékelhető.

A TANFOLYAM DÍJA 149 000 FT

További, bővebb információk a Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyamról:

 
Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam a következő városokban indul.

Pedagógiai és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam és Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs Tanfolyam

 
Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam
 
Még lehet csatlakozni! 
 Ajándék önismereti tréning!

 • Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét: 2018.05.25.
 • Jelentkezését várjuk még: Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Miskolc, Kaposvár
 

Minden sikeres vizsgázó 35.000 Ft-s üdülési utalványt kap a Hotel Aphrodite 4 csillagos hotelbe!JELENTKEZZEN MOST ONLINE!!!
 

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Mérlegképes Könyvelő Tanfolyamok OKJ szám Idő
Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra
Közgazdasági OKJ Képzések OKJ szám Idő
Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra
Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra
Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra
Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra
Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra
Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 40 óra
Közbeszerzési Referens Tanfolyam OKJ 5234301 300 óra
Egészségügyi és Szociális OKJ Képzések OKJ szám Idő
Gyógymasszőr Tanfolyam OKJ 5472604 1120 óra
Szociális gondozó és ápoló tanfolyam OKJ 3476201 1300 óra
Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 600 óra
Egészségügyi Kártevőirtó és Fertőtlenítő Tanfolyam OKJ 3285301 1100 óra
Pedagógiai OKJ Képzések OKJ szám Idő
Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414002 8 hónap
Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414001 900 óra
Ügyviteli OKJ Képzések OKJ szám Idő
Irodai Titkár Tanfolyam OKJ 5434603 800 óra
Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 480 óra
Gépészeti OKJ Képzések OKJ szám Idő
Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Építő és Anyagmozgató Gép Kezelője Tanfolyam OKJ 3258202 60-90 óra
Kereskedelmi OKJ Képzések OKJ szám Idő
Raktáros Tanfolyam OKJ 3134104 280 óra
Eladó Tanfolyam OKJ 3134101 800 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK