Közbeszerzési Referens Tanfolyam

A képzés OKJ azonosító száma: OKJ 5234301
Idő: 300 óra
Online jelentkezés
 
 

Közbeszerzési referens tanfolyam (OKJ szám: 5234301)

Emeltszintű OKJ-s szakképesítés

 

A TANFOLYAM DÍJA 130 000 FT 

A tanfolyam díja részletfizetés esetén 8 hónapon keresztül havi 16 250 Ft!


Kedvezményekre vágysz? A részletekről itt tájékozódhatsz!

Miért minket válassz?

 • Mert oktatóink több évtizedes oktatói és vizsgáztatói tapasztalattal rendelkeznek a közbeszezés területén.
 • Oktatóink Közbeszerzési Döntőbizottsági, valamint szakmai vizsgaelnöki tapasztalattal rendelkeznek.
 • Mert hatékony és naprakész tudást kapsz, mindezek mellett pedig célzottan felkészítünk a szakmai vizsgára.
 • Mert tantermi körülmények között oktatunk, hús-vér emberektől tanulhatsz, és a szükséges segédanyagokat elektronikus formában rendelkezésedre bocsátjuk.

Részletek:

 • Közbeszerzési referens tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Közbeszerzési referens
 • Közbeszerzési referens tanfolyam engedélyszáma: E-000545/2014/A019
 • Közbeszerzési referens tanfolyam képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány
 • Közbeszerzési referens tanfolyam képzési ideje: 300 óra
 • Közbeszerzési referens képzés tanfolyami díja: 130 000 Ft (Részletfizetés esetén 8 x 16 250 Ft)
 • Közbeszerzési referens tanfolyam vizsgadíja: 40 000 Ft
 • Képzési helyszín: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Miskolc, Kaposvár
 Közbeszerzési Referens Tanfolyam
 
Közbeszerzési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
 • A közbeszerzési referens alkalmazza a közbeszerzési és kapcsolódó jogszabályokat.
 • A közbeszerzési referens ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti/kínálati viszonyainak, árainak alakulását.
 • A közbeszerzési referens ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat. Ajánlatkérői oldalon koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe.
 • A közbeszerzési referens ajánlatkérői oldalon nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését.
 • A közbeszerzési referens ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket.
 • A közbeszerzési referens javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés. összeállításában. 
Közbeszerzési referens tanfolyam / képzés részletes leírása:
A közbeszerzési referens alkalmazza a közbeszerzési és kapcsolódó jogszabályokat. A közbeszerzési referens ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti/kínálati viszonyainak, árainak alakulását. A közbeszerzési referens ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat. Ajánlatkérői oldalon koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe. A közbeszerzési referens ajánlatkérői oldalon nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését. A közbeszerzési referens ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. A közbeszerzési referens javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés. összeállításában. A közbeszerzési referens alkalmazza a közbeszerzési törvényt és a kapcsolódó jogszabályokat, továbbá figyelemmel kíséri a Közbeszerzések Tanácsa által kiadott dokumentumokat (pl. ajánlások). Közbeszerzési referens nyomon követi ezen jogszabályok változásait. Ismeri az Európai Közösségek közbeszerzéseket szabályozó joganyagát. Közbeszerzési referens koordinálja a közbeszerzési terv elkészítését. Közbeszerzési referens összeállítja az éves statisztikai összegezést. Közbeszerzési referens közreműködik a közbeszerzési szabályzat elkészítésében, illetve adott esetben az eseti közbeszerzési szabályzat összeállításában. A közbeszerzési referens megállapítja, hogy a beszerzést megvalósító szervezet a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozik-e. Vizsgálja az adott beszerzésnek a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozását a kivételekre is tekintettel, meghatározza a beszerzési tárgyat és az egy eljárásban megvalósítandó közbeszerzéseket. A piaci mozgások figyelembevételével megállapítja a közbeszerzések becsült értékét az egybeszámítási szabályokra is tekintettel, meghatározza az adott közbeszerzésre alkalmazandó eljárásrendet az irányadó értékhatárok alapján. Időszakos/előzetes összesített tájékoztatót készít. Alkalmazza az összeférhetetlenségi szabályokat; összeférhetetlenségi/távolmaradási nyilatkozatot szerkeszt. A közbeszerzési referens érvényesíti a közbeszerzési eljárásban a szakértelem biztosításával szemben támasztott követelményeket, indokolt esetben kezdeményezi hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonását. Közbeszerzési referens részt vesz a közbeszerzés tárgyának meghatározásában, a közbeszerzési törvénynek megfelelő műszaki leírás összeállításában, a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki, gazdasági és egyéb követelmények meghatározásában. Közbeszerzési referens javaslatot tesz a közbeszerzés tárgyának megfelelő eljárási típus kiválasztására. Közbeszerzési referens kiválasztja a megfelelő hirdetménytípust. Részt vesz az ajánlatkérői igényeket kifejezésre juttató elbírálási szempontrendszer kialakításában, az alkalmassági követelmények és a kizáró okok meghatározásában, a dokumentáció összeállításában, az eljárási cselekményekben ajánlatkérői oldalon, ellátja a hirdetmények közzétételéhez, illetve adott esetben a felhívás ajánlattevőknek való megküldéséhez kapcsolódó feladatokat. A közbeszerzési referens közreműködik a bírálóbizottság szabályszerű felállításában, működésének koordinálásában, részt vesz a döntés előkészítésben. Közbeszerzési referens koordinálja az eljárással kapcsolatos teendőket, dokumentálja az eljárást. Koordinálja az ajánlattevők írásbeli kérdéseinek megválaszolását, konzultációt, helyszíni bejárást szervez a felhívás szabályaival összhangban. Bonyolítja a bontási eljárást és jegyzőkönyvet készít. Vizsgálja a beérkezett ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket és az ajánlattevőket/részvételre jelentkezőket. A közbeszerzési referens tárgyalást bonyolít, ha az eljárás során van rá lehetőség. Lebonyolítja az eredményhirdetést, összeállítja a kapcsolódó dokumentumokat (összegezést, tájékoztatókat). Közreműködik a szerződéskötés lebonyolításában. Az ajánlatkérő oldalán szükség esetén közreműködik a jogorvoslati, illetve békéltetési eljárásban. A közbeszerzési referens nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését ajánlatkérői oldalon. Felülvizsgálja a szerződésmódosításra vonatkozó igény indokoltságát és szabályszerűségét.
 
A Közbeszerzési referens OKJ-s szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Egyéb gazdasági ügyintéző (FEOR 3639)
 
A Közbeszerzési referens OKJ-s képzés főbb tantárgyai:
Közbeszerzés; Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek; Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi tevékenység
 
Közbeszerzési referens OKJ-s képzés főbb moduljai: 
 • 10848-16 A közbeszerzés alapjai
 • 10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
 • 10858-16 Jogi alapintézmények
 • 10859-16 Közbeszerzési gyakorlat
 • 10860-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

Közbeszerzési referens OKJ-s képzés vizsgakövetelményei: 

 • 10848-16 A közbeszerzés alapjai - Írásbeli vizsga
 • 10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat - Írásbeli vizsga
 • 10858-16 Jogi alapintézmények - Írásbeli vizsga
 • 10859-16 Közbeszerzési gyakorlat - Gyakorlati vizsga
 • 10860-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények - Gyakorlati vizsga
Közbeszerzési referens OKJ-s képzésről részletesebb információk: 

A TANFOLYAM DÍJA 130 000 FT

JELENTKEZZEN MOST ONLINE, hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban! 
 
Az iskolarendszerű képzési forma esetében a fenti tanfolyam szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi!
 
Közbeszerzési Referens Tanfolyam a következő városokban indul.

Közbeszerzési Referens Tanfolyam

RÉSZLETEK >>>


Még lehet csatlakozni! 
 
  • Budapest: 2018.12.01. 
  • Jelentkezését várjuk még: Székesfehérvár, Kecskemét, Győr, Miskolc

Minden sikeres vizsgázó 35.000 Ft-s üdülési utalványt kap a Hotel Aphrodite 4 csillagos hotelbe!JELENTKEZZEN MOST ONLINE!!!
 

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Egészségügyi és Szociális OKJ Képzések OKJ szám Idő
Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 600 óra
Egészségügyi Kártevőirtó és Fertőtlenítő Tanfolyam OKJ 3285301 1100 óra
Fertőtlenítő-sterilező Tanfolyam OKJ 3172501 300 óra
Gyógymasszőr Tanfolyam OKJ 5472604 1120 óra
Gyógyszerkiadó Szakasszisztens Tanfolyam OKJ 5572002 1100 óra
Gyógyszertári Asszisztens Tanfolyam OKJ 5472003 1080 óra
Kisgyermekgondozó, -nevelő Tanfolyam OKJ 5476102 1300 óra
Szociális Asszisztens Tanfolyam OKJ 5476202 1300 óra
Szociális Gondozó és Ápoló Tanfolyam OKJ 3476201 1300 óra
Gépészeti OKJ Képzések OKJ szám Idő
Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Építő és Anyagmozgató Gép Kezelője Tanfolyam OKJ 3258202 60-90 óra
Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Informatikai OKJ Képzések OKJ szám Idő
Informatikai Rendszerüzemeltető Tanfolyam OKJ 5448106 960 óra
Kereskedelmi OKJ Képzések OKJ szám Idő
Boltvezető Tanfolyam OKJ 3534101 140 óra
Eladó Tanfolyam OKJ 3434101 800 óra
Logisztikai és Szállítmányozási Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5484111 960 óra
Raktáros Tanfolyam OKJ 3134104 280 óra
Közgazdasági OKJ Képzések OKJ szám Idő
Adótanácsadó Tanfolyam OKJ 5534401 280 óra
Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra
Közbeszerzési Referens Tanfolyam OKJ 5234301 300 óra
Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 40 óra
Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra
Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra
Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra
Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra
Vám-, Jövedéki- és Termékdíj Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434403 távoktatás 900 óra (ebből kontaktórák száma 200)
Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra
Pedagógiai OKJ Képzések OKJ szám Idő
Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414001 900 óra
Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414002 8 hónap
Ügyviteli OKJ Képzések OKJ szám Idő
Irodai Titkár Tanfolyam OKJ 5434603 800 óra
Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 320 óra
Egyéb képzések, tréningek OKJ szám Idő
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Egyéb szakmai képzések OKJ szám Idő
Közösségfejlesztő képzés (E-000545/2014/B001) - 120 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK