Költségvetés gazdálkodási szakügyintéző - Megszűnt

Képzés azonosító száma: OKJ 55 344 01 0010 55 02
Idő: 2 év (4 félév)
Költségvetés-Gazdálkodási szakügyintéző tanfolyam (OKJ szám: 55 344 01 0010 55 02)
Felsőfokú, BGF által akkreditált, OKJ-s szakmai képesítés
 
Kedves Érdeklődő!
Sajnos a Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző képzést központilag megszüntették!
Ha teheti, kérjük válasszon a többi INGYENES, államilag támogatott iskolarendszerű képzéseink közül! 
 
 
 • Megszerezhető szakképesítés: Költségvetés-Gazdálkodási szakügyintéző
 • Képzés előfeltételeKözépiskolai érettségi bizonyítvány
 • Képzési idő: 2 év (4 félév)
 • Képzési (tagozati) forma: nappali és esti (tagozat) képzés
 • Finanszírozási forma: államilag finanszírozott vagy költségtérítéses
 • Képzést támogató intézmény: Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF)
 • Képzési helyszín: Székesfehérvár
 
A Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző közreműködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában; a megoldandó feladat specifikálásában, a megoldásra vonatkozó javaslat kidolgozásában; a kincstári bizonylatok elkészítésében. A költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző részt vesz a megfelelő módszerek, technológiák, eszközök, típusmegoldások alkalmazására vonatkozó javaslatok kidolgozásában és a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik. Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetőségeket, korlátokat, tevékenységük pénzügyi következményeit. Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevők sikeres együttműködését. A költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző ellátja a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját, illetve a saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat is. Előkészíti a pénzügyi jelentéseket, beszámolókat , illetve az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres. Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ. A költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket, javaslatot tesz szükséges módosításukra. Konfliktus- és stresszkezelő javaslatokat készít. Közreműködik a feladatok belső koordinációjában. Részt vesz a szoftvereszköz kiválasztásának előkészítésében. Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti. Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el.
 
A Költségvetés-Gazdálkodási szakügyintéző képzés célja:
Olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkező Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző szakember képzése, aki közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.
 
Költségvetés-Gazdálkodás szakügyintéző tanfolyamunkra az ideális jelentkező:
A költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző képzést elsősorban olyan érettségivel rendelkező fiataloknak ajánljuk, akik a középiskola elvégzése után rövid idő alatt szeretnének felsőfokú szakképesítést szerezni, de hosszú távon fenntartják a továbbtanulás, a szakmai tudás továbbfejlesztésének lehetőségét is. Olyan jelentkezőket várunk, akik a közösségi intézmények pénzügyi gazdálkodási feladatait végrehajtó munkaterületeken kívánnak dolgozni, illetve akikre jellemző az etikus magatartás, a megbízhatóság, a pontosság, a felelősségtudat, a kreativitás, a higgadtság, a határozottság. Előnyös lehet még a jó szervező, problémamegoldó, stressz- és konfliktuskezelő képesség is.
 
Költségvetés-Gazdálkodás szakügyintéző tanfolyamon végzettek elhelyezkedési esélyei és lehetőségei:
A költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző képzés kompetencia alapján, igen részletes elméleti és gyakorlati ismeretekkel ruházza fel a hallgatót. Elsősorban vállalkozások, de kormányzati szervek és pénzintézetek is szívesen veszik a kellően felkészült hallgatókat, ahol a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében részfeladatokat tudnak ellátni. Illetve a végzettek helyt tudnak állni a gazdálkodói szféra bármely egyéb területein is, de önálló vállalkozóként is kedvező lehetőségeik adódhatnak. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: Pénzügyi ügyintéző.
 
A Költségvetés-Gazdálkodási szakügyintéző képzés főbb tantárgyai:
Gazdasági jog, pénzügyi alapok, statisztika, számviteli alapok, vállalat gazdaságtan, informatika, önkormányzatok gazdálkodási rendszere, pénzügyi számvitel, üzleti informatika, vállalati pénzügy, adóinformatika, adózási ismeretek, bankismeret és hitelezés, közbeszerzés, közfinanszírozás, non-profit szervezetek pénzügyei, vezetői számvitel, államháztartási számvitel, ellenőrzés, gazdasági és komplex elemzés, számítógéppel támogatott számvitel, társadalombiztosítási ismeretek, üzleti idegen nyelv.
 
Költségvetés-Gazdálkodási szakügyintéző szakmai vizsgára bocsátásának feltételei:
 • Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett.
 • Szakmai gyakorlat: I. évfolyam után, 30 munkanap (június és augusztus hónapban).
 • Szakdolgozat elkészítése
 
Költségvetés-Gazdálkodási szakügyintéző képzésünkön végzettek továbbtanulási lehetőségei:
 • A szakon eredményesen végzettek számára felsőoktatási intézményben történő szakirányú továbbtanulás esetén a bizonyítvány 30 többletpontot ér, továbbá 30-60 kreditpont kerülhet beszámításra választott szaktól függően.
 • Tudásának továbbfejlesztésére javasoljuk a Mérlegképes könyvelő emelt szintű szakképesítés megszerzését. Részletekért érdeklődjön központi irodánkban!
 
A fenti tanfolyam szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi!
 
Költségvetés gazdálkodási szakügyintéző a következő városokban indul.

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Pénzügyi, gazdasági szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Adótanácsadó tanfolyam Képzés azonosító: 04115006 310 óra 2021. november 12.
Okleveles adószakértő tanfolyam Képzés azonosító: 04116007 270 óra 2021. november 12.
Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam Képzés azonosító: 04115002 510 óra 2021. szeptember 24.
Vámügyintéző tanfolyam Képzés azonosító: 04115001 420 óra 2021. október 29.
Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam Képzés azonosító: 04124001 30 óra 2021. november
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző Képzés azonosító: 04175001 240 óra 2021. október 29.
Pedagógiai szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam Képzés azonosító: 01194001 900 óra 2021. szeptember 25.
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) Képzés azonosító: 01194002 900 óra 2021. szeptember 25.
Egészségügyi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam Képzés azonosító: 09144002 300 óra 2021. december 10.
Demencia Gondozó Tanfolyam Képzés azonosító: 09214001 600 óra 2021. október 29.
Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam Képzés azonosító: 10213002 600 óra 2021. október 29.
Egészségügyi gázmester tanfolyam Képzés azonosító: 09884001 600 óra 2021. november 26.
Kereskedelmi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Élelmiszer-eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163011 80 óra 2021. október 22.
Műszaki eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163008 80 óra 2021. október 22.
Ruházati eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163007 80 óra 2021. október 22.
Drogerista tanfolyam Képzés azonosító: 04163016 160 óra 2021. október 22.
Üzletvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04165006 140 óra 2021. december 10.
Raktárvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04164015 160 óra 2021. október 22.
Falusi vendéglátó Képzés azonosító: 10133006 800 óra 2021. november 5.
Ügyviteli, kulturális és sport szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam Képzés azonosító: 04153001 120 óra 2021. október 1.
Közművelődési munkatárs tanfolyam Képzés azonosító: 04134001 900 óra 2021. november 26.
Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam Képzés azonosító: 03145001 250 óra 2021. november 26.
Sportszervező munkatárs Képzés azonosító: 10144001 130 óra 2021. december 10.
Fitness instruktor tanfolyam Képzés azonosító: 10144002 200 óra 2021. december 10.
Foglalkozás-egészségügyi és balesetvédelmi képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam Képzés azonosító: 10224002 300 óra 2021. december 3.
Tűzvédelmi előadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324017 250 óra 2021. december 3.
Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324018 180 óra 2021. december 3.
Mezőgazdasági és erdészeti képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fakitermelő tanfolyam Képzés azonosító: 08213002 320 óra 2021. december 10.
Gallyazó-daraboló tanfolyam Képzés azonosító: 08212001 140 óra 2021. december 10.
Lóápoló és gondozó tanfolyam Képzés azonosító: 08113002 640 óra 2021. december 10.
Méhész tanfolyam Képzés azonosító: 08113004 240 óra 2021. december 10.
Építőipari és műszaki szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó tanfolyam Képzés azonosító: 07153009 500 óra 2021. december 10.
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő tanfolyam Képzés azonosító: 07323008 240 óra 2021. december 10.
Háztartási szolgáltatások Képzési szám Idő Indulás dátuma
Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam Képzés azonosító: 10113003 800 óra 2021. október 29.
Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra
Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
Beruházási menedzsment tréning - Új 10 óra
Digitális vállalkozói ismeretek - Új 20 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK