Kisgyermekgondozó Nevelő Tanfolyam - Megszűnt

Képzés azonosító száma: OKJ 5476102
Idő: 1300 óra
 
 

Kisgyermekgondozó, -nevelő Tanfolyam (OKJ szám: OKJ 5476102)

Emeltszintű OKJ-s szakképesítés


A TANFOLYAM DÍJA 160 000 Ft

Kamatmentes részletfizetés esetén 13 000 Ft/hó!

 
Jelentősen átalakul a felnőttképzés, jelentkezzen még ma, hogy a jelenlegi feltételekkel szerezze meg szakmáját!

 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam engedélyszáma: E – 000545/2014/A023
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány, Egészségügyi alkalmasság
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési ideje: 1300 óra (kb. 12 hónap, ebből 400 óra saját szervezésű gyakorlat)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős OKJ képzés)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyami díja:  160 000 Ft (kamatmentes részletfizetéssel 13 000 Ft/hó)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam vizsgadíja: 55 000 Ft
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam oktatási napjai:  péntek 15-18.00 óra, szombat 8-14.00 óra, a gyakorlati órák ettől eltérő időpontban is lehetnek. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát adott esetben fenntartjuk!)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Kaposvár, Miskolc

 Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam

Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.  Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.


Kisgyermekgondozó, -nevelő
képzés célja:

A képzésben résztvevők legyenek képesek a kisgyermekgondozó-nevelő munkakört megfelelő szakértelemmel, felkészültséggel, szakszerűen, a nevelési és gondozói előírások betartása mellett önállóan, magas színvonalon ellátni.


Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés célcsoportja:

Munkavállalók, és/vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerő-piaci támogatási programokban résztvevők, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 
A Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
 • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét
 • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét
 • a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
 • szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
 • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat
 • mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően
 • közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására
 • a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését
 • a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani,
 • alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
 • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
 • enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
 • a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
 • felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével,
 • felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt,
 • a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
 • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni,
 • a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
 • ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.


A
Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

 • Csecsemő és kisgyermeknevelő


A
Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s képzés főbb moduljai: 

 • 11 498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11 499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10528-12 Házi időszakos gyermekfelügyelet
 • 10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai


A
Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s képzés vizsgakövetelményei: 

 • Napi gondozási feladatok ellátása – Gyakorlati vizsga
 • Gondozás a bölcsődében – Gyakorlati vizsga
 • Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok – Írásbeli vizsga
 • Napközbeni gyermekellátás helyzetei – Szóbeli vizsga
   
  Kisgyermekgondozó Nevelő Tanfolyam a következő városokban indul.

  Kisgyermekgondozó, -nevelő Tanfolyam

  RÉSZLETEK >>> 

   

  • Jelentkezését várjuk még:  Budapest, Miskolc, Győr, Kecskemét, Szeged, Tatabánya, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém, Szekszárd, Kaposvár

  Minden sikeres vizsgázó 35.000 Ft-s üdülési utalványt kap a Hotel Aphrodite 4 csillagos hotelbe!  JELENTKEZZEN MOST ONLINE!!!
   

  Tanfolyamaink

  KEDVEZMÉNYEINK

  TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
  Pénzügyi, gazdasági szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Adótanácsadó tanfolyam Képzés azonosító: 04115006 310 óra 2021. november 12.
  Okleveles adószakértő tanfolyam Képzés azonosító: 04116007 270 óra 2021. november 12.
  Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam Képzés azonosító: 04115002 510 óra 2021. szeptember 24.
  Vámügyintéző tanfolyam Képzés azonosító: 04115001 420 óra 2021. október 29.
  Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam Képzés azonosító: 04124001 30 óra 2021. november
  Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző Képzés azonosító: 04175001 240 óra 2021. október 29.
  Pedagógiai szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam Képzés azonosító: 01194001 900 óra 2021. szeptember 25.
  Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) Képzés azonosító: 01194002 900 óra 2021. szeptember 25.
  Egészségügyi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam Képzés azonosító: 09144002 300 óra 2021. december 10.
  Demencia Gondozó Tanfolyam Képzés azonosító: 09214001 600 óra 2021. október 29.
  Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam Képzés azonosító: 10213002 600 óra 2021. október 29.
  Egészségügyi gázmester tanfolyam Képzés azonosító: 09884001 600 óra 2021. november 26.
  Kereskedelmi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Élelmiszer-eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163011 80 óra 2021. október 22.
  Műszaki eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163008 80 óra 2021. október 22.
  Ruházati eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163007 80 óra 2021. október 22.
  Drogerista tanfolyam Képzés azonosító: 04163016 160 óra 2021. október 22.
  Üzletvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04165006 140 óra 2021. december 10.
  Raktárvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04164015 160 óra 2021. október 22.
  Falusi vendéglátó Képzés azonosító: 10133006 800 óra 2021. november 5.
  Ügyviteli, kulturális és sport szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Számítógépes adatrögzítő tanfolyam Képzés azonosító: 04153001 120 óra 2021. október 1.
  Közművelődési munkatárs tanfolyam Képzés azonosító: 04134001 900 óra 2021. november 26.
  Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam Képzés azonosító: 03145001 250 óra 2021. november 26.
  Sportszervező munkatárs Képzés azonosító: 10144001 130 óra 2021. december 10.
  Fitness instruktor tanfolyam Képzés azonosító: 10144002 200 óra 2021. december 10.
  Foglalkozás-egészségügyi és balesetvédelmi képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Munkavédelmi Előadó Tanfolyam Képzés azonosító: 10224002 300 óra 2021. december 3.
  Tűzvédelmi előadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324017 250 óra 2021. december 3.
  Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324018 180 óra 2021. december 3.
  Mezőgazdasági és erdészeti képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Fakitermelő tanfolyam Képzés azonosító: 08213002 320 óra 2021. december 10.
  Gallyazó-daraboló tanfolyam Képzés azonosító: 08212001 140 óra 2021. december 10.
  Lóápoló és gondozó tanfolyam Képzés azonosító: 08113002 640 óra 2021. december 10.
  Méhész tanfolyam Képzés azonosító: 08113004 240 óra 2021. december 10.
  Építőipari és műszaki szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó tanfolyam Képzés azonosító: 07153009 500 óra 2021. december 10.
  Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő tanfolyam Képzés azonosító: 07323008 240 óra 2021. december 10.
  Háztartási szolgáltatások Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam Képzés azonosító: 10113003 800 óra 2021. október 29.
  Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
  Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
  Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra
  Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra
  Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
  Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
  Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
  Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
  Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
  Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
  Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
  Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
  Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
  Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
  Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
  Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
  Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
  Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
  Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
  Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
  Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
  Beruházási menedzsment tréning - Új 10 óra
  Digitális vállalkozói ismeretek - Új 20 óra
  ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

  Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

  Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

  KEDVEZMÉNYEINK