Kisgyermekgondozó Nevelő Tanfolyam

A képzés OKJ azonosító száma: OKJ 5476102
Idő: 1300 óra
Online jelentkezés
 
 

Kisgyermekgondozó, -nevelő Tanfolyam (OKJ szám: OKJ 5476102)

Emeltszintű OKJ-s szakképesítés


A TANFOLYAM DÍJA 160 000 Ft

Kamatmentes részletfizetés esetén 13 000 Ft/hó!

 
Jelentősen átalakul a felnőttképzés, jelentkezzen még ma, hogy a jelenlegi feltételekkel szerezze meg szakmáját!

 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam engedélyszáma: E – 000545/2014/A023
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány, Egészségügyi alkalmasság
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési ideje: 1300 óra (kb. 12 hónap, ebből 400 óra saját szervezésű gyakorlat)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős OKJ képzés)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyami díja:  160 000 Ft (kamatmentes részletfizetéssel 13 000 Ft/hó)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam vizsgadíja: 55 000 Ft
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam oktatási napjai:  péntek 15-18.00 óra, szombat 8-14.00 óra, a gyakorlati órák ettől eltérő időpontban is lehetnek. (A megadott oktatási napok változtatásának jogát adott esetben fenntartjuk!)
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés szerkezete: Elmélet 60%, Gyakorlat 40%
 • Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Kaposvár, Miskolc

 Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam

Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.  Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.


Kisgyermekgondozó, -nevelő
képzés célja:

A képzésben résztvevők legyenek képesek a kisgyermekgondozó-nevelő munkakört megfelelő szakértelemmel, felkészültséggel, szakszerűen, a nevelési és gondozói előírások betartása mellett önállóan, magas színvonalon ellátni.


Kisgyermekgondozó, -nevelő képzés célcsoportja:

Munkavállalók, és/vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerő-piaci támogatási programokban résztvevők, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 
A Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
 • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét
 • átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét
 • a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
 • szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
 • alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat
 • mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően
 • közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására
 • a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését
 • a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és tapintatosan tájékoztatást nyújtani,
 • alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
 • segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
 • enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
 • a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
 • felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény szakmai küldetésével,
 • felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt,
 • a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
 • munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni,
 • a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
 • ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.


A
Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

 • Csecsemő és kisgyermeknevelő


A
Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s képzés főbb moduljai: 

 • 11 498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11 499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10528-12 Házi időszakos gyermekfelügyelet
 • 10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai


A
Kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ-s képzés vizsgakövetelményei: 

 • Napi gondozási feladatok ellátása – Gyakorlati vizsga
 • Gondozás a bölcsődében – Gyakorlati vizsga
 • Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek–felügyeleti feladatok – Írásbeli vizsga
 • Napközbeni gyermekellátás helyzetei – Szóbeli vizsga
   
  Kisgyermekgondozó Nevelő Tanfolyam a következő városokban indul.

  Kisgyermekgondozó, -nevelő Tanfolyam

  RÉSZLETEK >>> 

  Még lehet csatlakozni! 

  • Székesfehérvár: Elindult! Lehet még csatlakozni!
  • Budapest: 2020.01.24.
  • Győr: 2020.01.24.
  • Miskolc: 2020.01.24.
  • Kecskemét: 2020.01.24.

  Minden sikeres vizsgázó 35.000 Ft-s üdülési utalványt kap a Hotel Aphrodite 4 csillagos hotelbe!  JELENTKEZZEN MOST ONLINE!!!
   

  Tanfolyamaink

  KEDVEZMÉNYEINK

  TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
  Egészségügyi OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Egészségügyi Kártevőirtó és Fertőtlenítő Tanfolyam OKJ 3285301 1100 óra Február, Szeptember
  Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 600 óra Február, Szeptember
  Fertőtlenítő-sterilező Tanfolyam OKJ 3172501 300 óra Február, Március, Szeptember
  Gyógymasszőr Tanfolyam OKJ 5472604 1120 óra Február, Március, Szeptember
  Gyógyszerkiadó Szakasszisztens Tanfolyam OKJ 5572002 1100 óra Február, Március, Szeptember
  Gyógyszertári Asszisztens Tanfolyam OKJ 5472003 1080 óra Február, Március, Szeptember
  Gépészeti OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Február, Március, Május, Szeptember, December
  Építő és Anyagmozgató Gép Kezelője Tanfolyam OKJ 3258202 60-90 óra Február, Március, Május, Szeptember, December
  Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Február, Március, Május, Szeptember, December
  Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra Február, Március, Május, Szeptember, December
  Informatikai OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Informatikai Rendszerüzemeltető Tanfolyam OKJ 5448106 960 óra Február, Március, Szeptember
  Kereskedelmi OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Boltvezető Tanfolyam OKJ 3534101 140 óra Február, Március, Szeptember
  Eladó Tanfolyam OKJ 3434101 800 óra Február, Március, Szeptember
  Logisztikai és Szállítmányozási Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5484111 960 óra Február, Március, Április, December
  Raktáros Tanfolyam OKJ 3134104 280 óra Március, Október
  Közgazdasági OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Adótanácsadó Tanfolyam OKJ 5534401 280 óra Február, Szeptember
  Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra Február, Április, Szeptember
  Közbeszerzési Referens Tanfolyam OKJ 5234301 300 óra Május, Szeptember
  Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 40 óra Március, Szeptember, December
  Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra Február, Szeptember
  Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra Február, Szeptember
  Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra Február, Szeptember
  Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra Február, Március, Május, Szeptember, November
  Vám-, Jövedéki- és Termékdíj Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434403 távoktatás 900 óra* Február, Március, Szeptember
  Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra Február, Március, Szeptember
  Pedagógiai OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414001 900 óra Február, Szeptember
  Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414002 8 hónap Február, Szeptember
  Szociális OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Kisgyermekgondozó Nevelő Tanfolyam OKJ 5476102 1300 óra Március, Május, Szeptember
  Szociális Asszisztens Tanfolyam OKJ 5476202 1300 óra Március, Szeptember
  Szociális Gondozó és Ápoló Tanfolyam OKJ 3476201 1300 óra Február, Április, Szeptember
  Ügyviteli OKJ Képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Irodai Titkár Tanfolyam OKJ 5434603 800 óra Március, Szeptember
  Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 320 óra Március, Szeptember
  Egyéb szakmai képzések OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Közösségfejlesztő képzés (E-000545/2014/B001) - 120 óra Március, Szeptember
  Kiskerti Növénytermesztő Tanfolyam (E-000545/2014/B002) - Új 160 óra Április
  Egyéb képzések, tréningek OKJ szám Idő Indulás dátuma
  Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) - Új 16 óra December
  Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) - Új 8 óra December
  Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
  Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
  Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
  Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
  Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
  Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
  Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
  Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
  Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
  Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
  Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
  Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
  Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
  Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
  Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
  Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
  Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
  ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

  Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

  Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

  KEDVEZMÉNYEINK