Irodai Titkár Tanfolyam - Új

A képzés OKJ azonosító száma: OKJ 5434603
Idő: 800 óra
Online jelentkezés

 

Irodai titkár tanfolyam (OKJ szám: 54 346 03)

Középfokú, OKJ-s szakmai részszakképesítés
 
 
 • Irodai titkár tanfolyammal megszerezhető szakképesítés: Irodai titkár
 • Irodai titkár tanfolyam engedélyszáma: E- 000545/2014/A011
 • Irodai titkár képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány + Egészségügyi alkalmasság: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás)+ Pályaalkalmassági követelmények szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írásban)
 • Irodai titkár tanfolyam képzési ideje: 800 óra
 • Irodai titkár képzés szerkezete: Elmélet 40%, Gyakorlat 60%
 • Irodai titkár tanfolyam finanszírozási formája: Költségtérítéses (Fizetős OKJ képzés)
 • Irodai titkár tanfolyam díja:  198 000 Ft
 • Irodai titkár tanfolyam OKJ vizsgadíja:  75 000 Ft
 • Irodai titkár tanfolyam képzési (tagozati) forma: hétvégi tanfolyami képzés
 • Irodai titkár tanfolyam oktatási napjai: péntek 15-18.00 óra, szombat 8-14.00 óra (A megadott oktatási napok változtatásának jogát adott esetben fenntartjuk!)
 • Irodai titkár képzési helyszínei: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya, Miskolc, Kaposvár
 
Irodai Asszisztens Tanfolyam
 
Irodai titkár tanfolyam munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

Az Irodai titkár részszakképesítés rendelkező képes:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

 • gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

 • iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

 • vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

 • ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

 • ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

 • ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

 • feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

 • ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

 • projektfeladatokban részt venni;

 • nyilvántartásokat vezetni;

 • leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

 • jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

 • gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

 

Irodai titkár OKJ tanfolyammal legjellemzőbben betölthető munkakörök:
 • FEOR4111 - Titkár(nő): Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár

 • FEOR 4112 - Általános irodai adminisztrátor: Adminisztrációs ügyintéző, Bírósági adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Ügyészségi adminisztrátor

 • FEOR 4113 - Gépíró szövegszerkesztő: Gépíróasszisztens, Számítógépes szövegszerkesztő

 • FEOR 4134 - Humánpolitikai adminisztrátor: Munkaügyi ügyintéző, Személyzeti adminisztrátor, Emberierőforrás-ügyintéző, Humánerőforrás-ügyintéző, Humánpolitikai ügyintéző

 • FEOR 3221 - Irodai szakmai irányító,felügyelő: Iktatásirányító, Irodai ügyvitel-irányító, Irodakoordinátor, Titkárságvezető, Irodavezető

 • FEOR 3641 - Személyi asszisztens: Személyi titkár, Projektmenedzser-asszisztens

 
Irodai titkár tanfolyam bizonyítványának jellege:
Az Irodai titkár tanfolyam államilag elismert szakmai képzettséget tanúsító OKJ bizonyítványt ad. 
 
 
Irodai titkár tanfolyam / részszakképesítés szakmai követelménymoduljai:
 • 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok
 • 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások
 • 12083-16 Gyorsírás
 • 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll
 • 10072-16 Rendezvény- és programszervezés
 • 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata
 • 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II. 
Irodai titkár képzés szakmai és vizsgakövetelményei:
Az Irodai titkár tanfolyam során az alábbi modulok sikeres teljesítése, eredményes modulzáró vizsgák letétele
 • 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok - szóbeli modulzáró vizsga
 • 12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások - írásbeli modulzáró vizsga
 • 12083-16 Gyorsírás - írásbeli modulzáró vizsga
 • 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll - szóbeli és írásbeli modulzáró vizsga
 • 10072-16 Rendezvény- és programszervezés - gyakorlati modulzáró vizsga
 • 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata - szóbeli és gyakorlati modulzáró vizsga
 • 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv - szóbeli modulzáró vizsga
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) - szóbeli modulzáró vizsga
 • 11499-12 Foglalkoztatás II. - szóbeli modulzáró vizsga

 

Irodai titkár tanfolyamon végzettek továbbtanulási lehetőségei - ráépülések:

Az Irodai titkár tanfolyam elvégzése után, tudásának továbbfejlesztésére javasoljuk következő ráépülő képesítések megszerzését:

 

További, bővebb információk az Irodai titkár tanfolyamról:
 
Irodai Titkár Tanfolyam a következő városokban indul.

Irodai Titkár Tanfolyam

 
Irodai Asszisztens Tanfolyam
Még lehet csatlakozni! 
 
 • Pécs: 2017.06.08.
 • Kecskemét: 2017.06.08.
 • Győr: 2017.06.08.
 • Székesfehérvár: 2017.06.08.
 • Szeged: 2017.06.08.

JELENTKEZZEN MOST ONLINE!!!
 

További tanfolyamaink

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Mérlegképes Könyvelő Tanfolyamok OKJ szám Idő
Vállalkozási Mérlegképes Könyvelő Tanfolyam OKJ 5534407 320 óra
Közgazdasági OKJ Képzések OKJ szám Idő
Pénzügyi-Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5434401 960 óra
Pénzügyi Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134404 160 óra
Számviteli Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134405 160 óra
Társadalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - TB Ügyintéző Tanfolyam OKJ 5134402 120 óra
Bérügyintéző Tanfolyam OKJ 5134401 120 óra
Pénztárkezelő és Valutapénztáros Tanfolyam OKJ 5134303 40 óra
Közbeszerzési Referens Tanfolyam OKJ 5234301 7 hónap
Egészségügyi OKJ Képzések OKJ szám Idő
Gyógymasszőr Tanfolyam - Új OKJ 5472604 1120 óra
Egészségügyi Gázmester Tanfolyam OKJ 5385301 400 óra
Egészségügyi Kártevőirtó és Fertőtlenítő Tanfolyam OKJ 3285301 1100 óra
Pedagógiai OKJ Képzések OKJ szám Idő
Pedagógiai- és Családsegítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414002 8 hónap
Gyógypedagógiai Segítő Munkatárs Tanfolyam OKJ 5414001 960 óra
Ügyviteli OKJ Képzések OKJ szám Idő
Irodai Titkár Tanfolyam - Új OKJ 5434603 800 óra
Számítógépes Adatrögzítő Tanfolyam OKJ 3134602 480 óra
Gépészeti OKJ Képzések OKJ szám Idő
Targoncavezető Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Emelőgépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Földmunkagépkezelő Tanfolyam OKJ 3258202 60 óra
Kereskedelmi OKJ Képzések OKJ szám Idő
Raktáros Tanfolyam OKJ 3134104 280 óra
Eladó Tanfolyam - Új OKJ 3134101 800 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEK - Társintézményünkben

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Iskolarendszerű OKJ Képzések OKJ szám Idő
Gépgyártástechnológiai technikus iskolarendszerű képzés OKJ 5452103 2 év
Üzleti szolgáltatási munkatárs képzés, tanfolyam OKJ 5434001 2 év
Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434703 2 év
Szerszámkészítő képzés, tanfolyam OKJ 3452110 2 év
Ács Képzés, Iskolarendszerű képzés OKJ 3458201 2 év
Festő-, mázoló és tapétázó iskolarendszerű képzés OKJ 3458204 2 év
Kőműves képzés, tanfolyam OKJ 3458214 2 év
Asztalos iskolarendszerű képzés OKJ 3454302 2 év
Gépi forgácsoló iskolarendszerű képzés OKJ 3452103 2 év
* Iskolánkban az államilag támogatott OKJ iskolarendszerű képzések oktatási hozzájárulási díja 9500Ft/hó. Várjuk jelentkezését!
KIEMELT Iskolarendszerű OKJ Képzések OKJ szám Idő
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434501 2 év
Pénzügyi Számviteli Ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434401 2 év
Pedagógiai és Családsegítő Munkatárs iskolarendszerű képzés OKJ 5414002 2 év
Gyógymasszőr iskolarendszerű képzés OKJ 5472604 2 év
Gyakorló csecsemő és gyermekápoló iskolarendszerű képzés OKJ 5472303 2 év
Csecsemő és gyermekápoló iskolarendszerű képzés OKJ 5572302 1 év
Szociális szakgondozó iskolarendszerű képzés OKJ 5476203 2 év
Gyermekotthoni asszisztens iskolarendszerű képzés OKJ 5476101 2 év
Kisgyermekgondozó, -nevelő iskolarendszerű képzés OKJ 5476102 2 év
Rehabilitációs nevelő, segítő iskolarendszerű képzés OKJ 5476201 2 év
Szociális asszisztens iskolarendszerű képzés OKJ 5476202 2 év
Szociális szakgondozó iskolarendszerű képzés OKJ 5476203 2 év
Mentálhigiénés asszisztens iskolarendszerű képzés OKJ 5576203 1 év
Szociális, gyermek- és ifjúsági ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5576206 1 év
Gyógypedagógiai segítő munkatárs iskolarendszerű képzés OKJ 5414001 2 év
Pedagógiai és családsegítő munkatárs iskolarendszerű képzés OKJ 5414002 2 év
Magasépítő technikus iskolarendszerű képzés OKJ 5458203 2 év
Pénzügyi termékértékesítő (bank,befektetés,biztosítás) iskolarendszerű képzés OKJ 5434301 2 év
Pénzügyi számviteli ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434401 2 év
Vállalkozási és bérügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434402 2 év
Vám jövedéki és termékdíj ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434403 2 év
Államháztartási ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434404 2 év
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő iskolarendszerű képzés OKJ 5534403 1 év
Államháztartási mérlegképes könyvelő iskolarendszerű képzés OKJ 5534404 1 év
Vállalkozási mérlegképes könyvelő iskolarendszerű képzés OKJ 5534407 1 év
Irodai titkár iskolarendszerű képzés OKJ 5434603 2 év
Postai üzleti ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5484109 2 év
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző iskolarendszerű képzés OKJ 5434501 2 év

* Az OKJ Iskolarendszerű NAPPALI tagozatos képzések tandíja iskolánkban: 11.900 Ft/hó (amely 1.évfolyamon egy 60 órás angol nyelvtanfolyamot is tartalmaz!)
**Az OKJ Iskolarendszerű ESTI tagozatos képzések tandíja iskolánkban: 20.000 Ft/hó
A tanév hossza 10 hónap. Az ESTI tagozatos OKJ képzések oktatási napjai: péntek délutáni és szombati napokon vannak!