Informatikai statisztikus és gazdasági tervező - Megszűnt

Képzés azonosító száma: OKJ 55 481 02 0000 00 00
Idő: 2 év (4 félév)
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező tanfolyam (OKJ szám: 55 481 02 0000 00 00)
Felsőfokú, BGF által akkreditált, OKJ-s szakmai képesítés
 
Kedves Érdeklődő!
Sajnos az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező képzést központilag megszüntették!
Ha teheti, kérjük válasszon a többi INGYENES, államilag támogatott iskolarendszerű képzéseink közül! 
 
 
 • Megszerezhető szakképesítés: Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
 • Képzés előfeltétele: Középiskolai érettségi bizonyítvány
 • Képzési idő: 2 év (4 félév)
 • Képzési (tagozati) forma: nappali és esti (tagozat) képzés
 • Finanszírozási forma: államilag finanszírozott vagy költségtérítéses
 • Képzést támogató intézmény: Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF)
 • Képzési helyszín: Székesfehérvár
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket és környezettudatos magatartásformát tanúsít, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez. Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza. Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez. Jogi és szabvány-ismereteket alkalmaz. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában és a projekt tervezésében. Statisztikai elemzéseket és gazdasági tervezést, elemzést végez, számviteli feladatokat old meg és a szakmaspecifikus jogszabályokat, illetve az informatikai eszközöket munkája elvégzéséhez alkalmazza.
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik felsőfokú szakképzettségük, és ezáltal általános és speciális statisztikai módszerek birtokában képesek - mint egy vállalat, intézmény, szervezet vezetőjének közvetlen munkatársa - információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver- és hardvereszközök alkalmazásával.
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező tanfolyamunkra az ideális jelentkező:
Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező képzést elsősorban olyan érettségivel rendelkező fiataloknak ajánljuk, akik a középiskola elvégzése után rövid idő alatt szeretnének felsőfokú szakképesítést szerezni, de hosszú távon fenntartják a továbbtanulás, a szakmai tudás továbbfejlesztésének lehetőségét is. Illetve olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a gazdasági – piaci viszonyok elemzésével szeretnék segíteni egy vállalkozás, intézmény, szervezet, üzleti stratégiájának kialakítását, szeretnék megismerni a vállalkozással kapcsolatos alapfogalmakat, a vállalkozást befolyásoló környezeti tényezőket, a különböző vállalkozási formákat és képesnek érzik magukat üzleti kapcsolatok kialakítására, jó tárgyalási stílussal, meggyőzőképességgel rendelkezel és képek magas szinten idegen nyelven kommunikálni.
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező tanfolyamon végzettek elhelyezkedési esélyei és lehetőségei:
A pénzügyi szakügyintéző képzés kompetencia alapján, igen részletes elméleti és gyakorlati ismeretekkel ruházza fel a hallgatót. A végzettek helyt tudnak állni a gazdálkodói szféra bármely területein így a cégek - nagyságuktól függetlenül - jól tudják őket alkalmazni, de önálló vállalkozóként is kedvező lehetőségeik adódhatnak.
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező OKJ-s szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Statisztikai ügyintéző; Számítástechnikai tudományos foglalkozások; Számítástechnikai szervező; Szoftverfejlesztő informatikus; Egyéb magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozások; Üzemgazdász, ügyvitelszervező; Statisztikus, elemző statisztikus; Piackutató, marketing tevékenységet végző; Egyéb gazdasági foglalkozások; Munkaerő-szolgáltatási foglalkozások; Pénzügyi ügyintéző; Számviteli ügyintéző; Számítógép-hálózat üzemeltető; Adatbázis-felelős; Egyéb számítástechnikai foglalkozások; Titkári ügyintézői foglalkozások; Humánerő-gazdálkodási ügyintéző; Bér és tb ügyintéző; Tervkészítő; Egyéb gazdasági ügyintézők; Kiállítási és kereskedelmi propaganda ügyintéző; Anyaggazdálkodó; Analitikus könyvelő; Bérelszámoló; Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalkozások; Anyagnyilvántartó; Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó; Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások; Titkárnő; Irodai adminisztrátor, írnok; Egyéb irodai jellegű foglalkozások; Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglalkozások; Ügyféltájékoztató; Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások.
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező képzés főbb tantárgyai:
Társadalmi alapismeretek, Munkavégzési technikák, Szoftverüzemeltetői ismeretek, Informatikai ismeretek alkalmazása, Statisztika, Gazdasági tervezési ismeretek, Számvitel, Idegen nyelv, Munkaerőpiaci ismeretek, Környezetgazdaságtan, Felsőfokú informatikai szakmai ismeretek, Ügyviteli ismeretek, Mikro- és makroökonómia, Jogi ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Európai ismeretek.
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező  szakmai vizsgára bocsátásának feltételei:
 • Vizsgára jelentkezhet az, aki a képzés óraterve szerinti követelményeknek eleget tett.
 • Szakmai gyakorlat: 3hónap
 • Szakdolgozat elkészítése
 
Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező képzésünkön végzettek továbbtanulási lehetőségei:
 • Az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon eredményesen végzettek számára felsőoktatási intézményben történő szakirányú továbbtanulás esetén a bizonyítvány 30 többletpontot ér, továbbá 30-60 kreditpont kerülhet beszámításra választott szaktól függően.
 • Tudásának továbbfejlesztésére javasoljuk a Mérlegképes könyvelő emelt szintű szakképesítés megszerzését. Részletekért érdeklődjön központi irodánkban!
 
A fenti tanfolyam szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi!
 
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező a következő városokban indul.

Tanfolyamaink

KEDVEZMÉNYEINK

TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Pénzügyi, gazdasági szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Adótanácsadó tanfolyam Képzés azonosító: 04115006 310 óra 2021. november 12.
Okleveles adószakértő tanfolyam Képzés azonosító: 04116007 270 óra 2021. november 12.
Vállalkozási mérlegképes könyvelő tanfolyam Képzés azonosító: 04115002 510 óra 2021. szeptember 24.
Vámügyintéző tanfolyam Képzés azonosító: 04115001 420 óra 2021. október 29.
Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam Képzés azonosító: 04124001 30 óra 2021. november
Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző Képzés azonosító: 04175001 240 óra 2021. október 29.
Pedagógiai szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) tanfolyam Képzés azonosító: 01194001 900 óra 2021. szeptember 25.
Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) Képzés azonosító: 01194002 900 óra 2021. szeptember 25.
Egészségügyi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fertőtlenítő Sterilező Tanfolyam Képzés azonosító: 09144002 300 óra 2021. december 10.
Demencia Gondozó Tanfolyam Képzés azonosító: 09214001 600 óra 2021. október 29.
Egészségügyi Kártevőirtó Tanfolyam Képzés azonosító: 10213002 600 óra 2021. október 29.
Egészségügyi gázmester tanfolyam Képzés azonosító: 09884001 600 óra 2021. november 26.
Kereskedelmi szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Élelmiszer-eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163011 80 óra 2021. október 22.
Műszaki eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163008 80 óra 2021. október 22.
Ruházati eladó tanfolyam Képzés azonosító: 04163007 80 óra 2021. október 22.
Drogerista tanfolyam Képzés azonosító: 04163016 160 óra 2021. október 22.
Üzletvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04165006 140 óra 2021. december 10.
Raktárvezető tanfolyam Képzés azonosító: 04164015 160 óra 2021. október 22.
Falusi vendéglátó Képzés azonosító: 10133006 800 óra 2021. november 5.
Ügyviteli, kulturális és sport szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Számítógépes adatrögzítő tanfolyam Képzés azonosító: 04153001 120 óra 2021. október 1.
Közművelődési munkatárs tanfolyam Képzés azonosító: 04134001 900 óra 2021. november 26.
Kulturális rendezvény szervezője tanfolyam Képzés azonosító: 03145001 250 óra 2021. november 26.
Sportszervező munkatárs Képzés azonosító: 10144001 130 óra 2021. december 10.
Fitness instruktor tanfolyam Képzés azonosító: 10144002 200 óra 2021. december 10.
Foglalkozás-egészségügyi és balesetvédelmi képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Munkavédelmi Előadó Tanfolyam Képzés azonosító: 10224002 300 óra 2021. december 3.
Tűzvédelmi előadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324017 250 óra 2021. december 3.
Tűzvédelmi főelőadó tanfolyam Képzés azonosító: 10324018 180 óra 2021. december 3.
Mezőgazdasági és erdészeti képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Fakitermelő tanfolyam Képzés azonosító: 08213002 320 óra 2021. december 10.
Gallyazó-daraboló tanfolyam Képzés azonosító: 08212001 140 óra 2021. december 10.
Lóápoló és gondozó tanfolyam Képzés azonosító: 08113002 640 óra 2021. december 10.
Méhész tanfolyam Képzés azonosító: 08113004 240 óra 2021. december 10.
Építőipari és műszaki szakmai képzések Képzési szám Idő Indulás dátuma
Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó tanfolyam Képzés azonosító: 07153009 500 óra 2021. december 10.
Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő tanfolyam Képzés azonosító: 07323008 240 óra 2021. december 10.
Háztartási szolgáltatások Képzési szám Idő Indulás dátuma
Tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyam Képzés azonosító: 10113003 800 óra 2021. október 29.
Egyéb képzések, tréningek Képzési szám Idő Indulás dátuma
Stresszmenedzsment Képzés 20 óra
Munkavédelmi Képviselő Alapképzés (E-000545/2014/D028) 16 óra
Munkavédelmi Képviselő Továbbképzés (E-000545/2014/D029) 8 óra
Konfliktuskezelés Tréning (E-000545/2014/D005) - 30 óra
Tárgyalástechnika Tréning (E-000545/2014/D009) - 30 óra
Önismeret Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D013) - 30 óra
Motivációs Technikák Tréning (E-000545/2014/D006) - 16 óra
Vállalkozási Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D003) - 80 óra
Informatikai Alapok Tréning (E-000545/2014/D011) - 80 óra
Állampolgári Részvételt Erősítő Tréning (E-000545/2014/D012) - 30 óra
Belső Képzés - Hatékony Munkavégzés a Nőközpontokban Tréning (E-000545/2014/D017) - 20 óra
Intézményi Kommunikáció Tréning (E-000545/2014/D004) - 30 óra
Munkaerőpiaci Reintegrációs Képzés (E-000545/2014/D014) - 20 óra
Munka és Magánélet Összehangolása Tréning (E-000545/2014/D018) - 20 óra
Munkajogi Alapismeretek Tréning (E-000545/2014/D007) - 30 óra
Munkavédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D008) - 16 óra
Munkáltatók Képzése Tréning (E-000545/2014/D015) - 20 óra
Szülői Kompetenciák Fejlesztése Tréning (E-000545/2014/D019) - 20 óra
Társadalmi Partnerképzés Tréning (E-000545/2014/D016) - 20 óra
Tűzvédelmi Ismeretek Tréning (E-000545/2014/D010) - 16 óra
Beruházási menedzsment tréning - Új 10 óra
Digitális vállalkozói ismeretek - Új 20 óra
ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK

Képzési helyszín: SZÉKESFEHÉRVÁR

Iskolarendszerű OKJ képzéseinket Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium bonyolítja!

KEDVEZMÉNYEINK