Előzetes Tudásszintfelmérés


MIRE JÓ AZ ELŐZETES TUDÁSSZINTFELMÉRÉS?

Az előzetes tudásszint-felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal.

Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen - formális vagy informális módon - megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan.

Az előzetes tudásszint-felmérést a tanfolyamvezetők végzik, és eredményétől függően felmentést adhatnak a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

Vállalati kihelyezett képzések esetében a szolgáltatást ugyancsak a tanfolyamvezetők végzik, és célja a tanulócsoportok tudásszintjéhez igazított tanmenet biztosítása, illetve, ahol ez lehetséges, homogén tudásszintű csoportok kialakítása.

Az előzetes tudásszint-felmérés térítési díja: tanfolyamonként változó

Vállalati kihelyezett képzések esetén INGYENES!

Jelentkezési lap - ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉS >>>